Bónus á grænum grunni

Bónus hefur lagt mikla áherslu á flokkun sorps og endurvinnsluefna.
Á síðasta ári (2016) flokkaðist sorp fyrirtækisins þannig að 61,2% fór sem bylgjupappi til endurvinnslu,
úrgangur til urðunar var 34,9% og lífrænn úrgangur til moltugerðar 3,9%.
Bónus mun halda áfram að þróa og efla þátt endurvinnslu í starfsemi sinni.

Bónus leitast við að draga úr neikvæðum áhrifum sem starfsemi verslunarinnar hefur á umhverfið.
Sérstök áhersla er lögð á að draga úr matarsóun og rýrnun en bónus hefur frá upphafi selt útlitsgallaðar vörur og vörur á síðasta neysludegi með verulegum afslætti
og þannig náð að minnka rýrnun og sorp.
Endurnýjuð verslun okkar við smáratorg notar nú íslenskan umhverfisvænan kælimiðil í stað freons sem áður var notað.

Verslanir bónus hafa í mörg ár unnið að því að draga úr plastpokanotkun með því að bjóða upp á fjölnota burðapoka sem hafa notið mikilla vinsælda og má til gaman geta þess að um 250 þús slíkir pokar hafa verið seldir undanfarin ár
Auk fjölnota pokana bjóðast viðskiptavinum pappírs- og maíspokar ásamt því að plastefni í plastpokum hefur verið minnkað um ca 30% á s.l. árum.