Umhverfið og Ábyrgð

Bónus á grænum grunni

Bónus er í stöðugri þróun og er sérstök áhersla lögð á umhverfisþáttinn í rekstrinum, eins og t.d. led lýsingu, íslenskt umhverfisvænt kælikerfi og svo að sjálfsögðu flokkun sorps sem Bónus hefur gert í 30 ár.

Bónus kolefnisjafnar 2018

Það er okkar sönn ánægja að tilkynna að Bónus hefur nú kolefnisjafnað rekstur verslana sinna fyrir 2018. Bónus og Kolviður undirrituðu samning þess efnis þann 21. maí 2019.

Í upphafi árs 2019 hófst mikil vinna við að safna saman gögnum hvert kolefnisspor verslana Bónus er um land allt, árið 2018. Þessari reiknisvinnu er nú lokið með hjálp hugbúnaðarfyrirtækisins Klappir Grænar Lausnir hf. Umhverfisstjórnunarhugbúnaður þeirra hefur nú verið innleiddur inn í verklag Bónus sem mun vafalaust hjálpa fyrirtækinu að ná enn betri árangri í umhverfismálum.

Bónus hefur því fjárfest í kolefnisbindingu hjá Kolviði til að jafna út áhrif rekstursins á umhverfið. Kolefnisfótspor Bónus 2018 var 667 CO2 tonn. Kolviður mun því planta 6.670 trjám á u.þ.b. tveggja hektara landsvæði til að jafna út kolefnisfótsporið.

Umhverfisvernd er eitt af stærstu verkefnum samtímans, og með þessu vill Bónus leggja sitt af mörkum og sýna um leið samfélagslega ábyrgð í verki.

Bónus er fyrsta matvöruverslun á Íslandi til að kolefnisjafna sinn rekstur.

Nú stendur yfir kolefnisjöfnun fyrir árið 2019 sem verður kláruð í febrúar/mars 2020.

Flokkun í Bónus

Á síðasta ári (2018) flokkaðist sorp fyrirtækisins þannig að 64,7% fór sem bylgjupappi til endurvinnslu, úrgangur til urðunar var 30,5% og lífrænn úrgangur til moltugerðar 2,6%. En það er ánægjulegt að tilkynna að milli ára hefur verið endurunnið 9,4% meira og 4,1% minni úrgangur farið til urðunnar en árið áður (2017).

1.955 tonn af bylgjupappa fór í endurvinnslu frá Bónus 2018. Með staðfastri flokkun kom Bónus í veg fyrir losun á 13.352 tonnum af CO2 ígildum. Til að setja þetta í samhengi þá samsvarar þetta magn sirka 4.300 bílum sem keyra 15.000 km á ári með eyðslu upp á 9 L/100 km.

Kolefnisfótspor bíla reiknað út í reiknivél á kolvidur.is.

Bónus gegn matarsóun

Bónus leitast við að draga úr neikvæðum áhrifum sem starfsemi verslunarinnar hefur á umhverfið.

Sérstök áhersla er lögð á að draga úr matarsóun og rýrnun en Bónus hefur frá upphafi selt útlitsgallaðar vörur og vörur á síðasta neysludegi með verulegum afslætti og þannig náð að minnka rýrnun og sorp. Árið 2019 seldust tæplega 185.000 pokar af útlitsgölluðum matarávöxtum sem gerir u.þ.b 130 tonn. Sama ár keyptu viðskiptavinir Bónus 72 tonn samanlagt af kjúkling sem var á síðasta snúning. Einnig má nefna að Bónus hefur náð sérstaklega vel utan um birgðarstýringu og er hröð velta innan verslunarinnar lykill að minni matarsóun.

Leiðandi á markaði í útrýmingu plasts

Bónus hætti sölu plastburðarpoka í október 2018 og tók inn lífniðurbrjótanlega burðarpoka sem leysa plastpokana af hólmi. Í mörg ár hefur Bónus unnið að því að draga úr plastpokanotkun með því að bjóða upp á fjölnota burðapoka sem hafa notið mikilla vinsælda og má til gamans geta þess að yfir 400 þúsund slíkir pokar hafa verið seldir og gefnir viðskiptavinum undanfarin ár. Auk fjölnota pokana bjóðast viðskiptavinum pappírs- og maíspokar ásamt netum fyrir grænmeti og ávexti.

Allt að 200 tonn á ári sparast

Með tilkomu lífniðurbrjótanlegu burðapokanna hafa sparast allt að 200 tonn af plasti á hverju ári. Bónus burðarpokarnir brotna 100% niður ef þeir eru flokkaðir sem lífrænn úrgangur. Bónus hvetur alla viðskiptavini að hafa meðferðis fjölnota burðarpoka ásamt fjölnota netum fyrir grænmeti og ávexti.

Vöruval og verslanir að breytast í rétta átt

Bónus býður upp á umhverfisvæna kosti í einnota hlutum eins og lífniðurbrjótanlega diska og mál. Nýlega kom heil vörulína af umhverfsvænum hreinlætisvörum eins og tannburstar úr bambus og fjölnota hreinsipúðar. Einnig eru fáanleg stál sogrör og umhverfisvænni hreingerningarvörur.

Neytendur geta séð merki Seedling utan á pakkningunum til að vera viss um að varan sé lífniðurbrjótanleg.

Endurnýjaðar verslanir okkar við Smáratorg, Langholt á Akureyri og nýjar verslanir Bónus í Skeifunni, Garðatorgi og Mosfellsbæ nota íslenskan umhverfisvænan kælimiðil í stað freons. Þessu verkefni er ekki lokið og unnið er að endurnýjun í fleiri verslunum á næstu misserum ásamt því að skipta í led perur.